Prof. Univ. Dr. Tudor SBENGHE

Societatea Română de Medicină Fizică. de Recuperare și Balneoclimatologie, anunță cu adâncă durere, încetarea din viață a ilustrului nostru coleg și mentor Prof. Univ. Dr. Tudor SBENGHE – personalitate medicală de excepție ce a adus contribuții inestimabile la dezvoltarea școlii românești de recuperare, medicină fizică și balneoclimatologie, contribuind direct și prin vasta și valoroasa sa…