Membrii SRMFRB:

Dragi colegi,

Statutul de membru al Societăţii Române de Medicină Fizică, de Recuperare şi Balneologie (SRMFRB), pentru anul 2022 este acordat celor care vor completa formularul de înscriere online și vor achita taxa de membru al asociației, prin virament bancar, în contul Asociaţiei Societăţii Române de Medicină Fizică, de Recuperare şi Balneologie 

(SRMFRB), IBAN RO84BTRLRONCRT0334720701deschis la Banca Transilvania, C.I.F. 35342650, cu menţiunea următoare: Nume și prenume – taxa membru SRMFRB 2022;

Prin completarea si trimiterea formularului mă oblig să respect Statutul asociației și să plătesc la timp cotizația anuală aferentă.   

Calitatea de membru se reînnoiește anual, după achitarea cotizației, în primul trimestru al fiecărui an calendaristic.

Valoarea actuală a cotizației anuale, pentru 2022, de membru al Asociației Societăţii Române de Medicină Fizică, de Recuperare şi Balneologie (SRMFRB), adoptată de Consiliului Director, este:  

Membru

-
Lei 100 /an
  • Medici primari/ specialişti
  • Fizio-/Kinetoterapeuţi/ Prof. CFM

Membru

-
Lei 80 /an
  • Medici rezidenţi
  • Asistenţi medicali
Popular

Membru

-
Lei 30 /an
  • Psihologi/ sociologi/ logopezi/ biologi/ ingineri/ juristi/ studenti/ maseuri/ registratori medicali/ statisticieni/ referenti/ baiesite/ brancardieri/ infirmiere etc.