Se reconvoacă Adunarea Generală Ordinară – 11 Aprilie 2022

Se reconvoacă Adunarea Generală Ordinară a Societății Române de Medicină Fizică, de Recuperare și Balneoclimatologie (SRMFRB), pentru data de 11 Aprilie 2022, începând cu ora 20:00 – ONLINE, cu următoarea ordine de zi:1. Raport economico-financiar pentru anul 2021 potrivit balantei incheiate la 31.12.2021 si audit.2. Raportul Comisiei de Cenzori.3. Raport de activitate academică aferent anului…