Se amână din motive obiective Adunarea Generală Ordinară – 20 Aprilie 2023

Se amână din motive obiective Adunarea Generală Ordinară a Societății Române de Medicină Fizică, de Recuperare și Balneoclimatologie (SRMFRB), pentru data de 20 Aprilie 2023, începând cu ora 08:00 – ONLINE, cu următoarea ordine de zi:1. Raport economico-financiar pentru anul 2022 potrivit balantei incheiate la 31.12.2022 si audit.2. Raportul Comisiei de Cenzori.3. Raport de activitate academică…