Se convoacă Adunarea Generală Ordinară – 21 Martie 2022

Se convoacă Adunarea Generală Ordinară a Societății Române de Medicină Fizică, de Recuperare și Balneoclimatologie (SRMFRB), pentru data de21 Martie 2022, începând cu ora 20:00 – ONLINE, cu următoarea ordine de zi: 1. Raport economico-financiar pentru anul 2021 potrivit balantei incheiate la 31.12.2021 si audit. 2. Raportul Comisiei de Cenzori. 3. Raport de activitate academică…