SRMFRB


MEMBRI SRMFRB

Dragi colegi,

Statutul de membru al Societăţii Române de Medicină Fizică, de Recuperare şi Balneologie (SRMFRB), pentru anul 2019 este acordat celor care vor completa formularul de înscriere online și vor achita taxa de membru al asociației, prin virament bancar, în contul Asociaţiei Societăţii Române de Medicină Fizică, de Recuperare şi Balneologie 

(SRMFRB), IBAN RO84BTRLRONCRT0334720701deschis la Banca Transilvania, C.I.F. 35342650, cu menţiunea următoare: Nume și prenume taxa membru SRMFRB 2019;
Prin completarea si trimiterea formularului mă oblig să respect Statutul asociației și să plătesc la timp cotizația anuală aferentă.   

Calitatea de membru se reînnoiește anual, după achitarea cotizației, în primul trimestru al fiecărui an calendaristic.

Valoarea actuală a cotizației anuale, pentru 2019, de membru al Asociației Societăţii Române de Medicină Fizică, de Recuperare şi Balneologie (SRMFRB), adoptată de Consiliului Director, este:    


75.00 RONMedici primari/ specialişti


Fizio-/Kinetoterapeuţi/ Prof. CFM
50.00 RONMedici rezidenţi    


Asistenţi medicali    


Psihologi/sociologi/logopezi/biologi/ ingineri etc.
30.00 RONmaseuri/ registratori medicali/ statisticieni/ referenti/ baiesite/ brancardieri/ infirmiere etc.##formID9ce6af28e2429a91947fff05d5a6524fend##
Solicit înscrierea ca membru al SOCIETĂȚII ROMÂNE DE MEDICINĂ FIZICĂ, DE RECUPERARE ȘI BALNEOCLIMATOLOGIE (SRMFRB).<br>Mă oblig să respect Statutul Societății și să plătesc la timp cotizația anuală aferentă.
 


NUME PRENUMEPROFESIE
SPECIALITATEA