Dragi colegi,
Vă aducem la cunoștință, cu bucurie, faptul că s-a înființat Societatea Română de Medicină Fizică, de Recuperare și Balneoclimatologie (SRMFRB).
Acest demers, în același timp reparator și constructiv, a apărut ca necesar numai în urma blocării – din păcate deopotrivă: din interior și durabilă* (citeste mai mult) – a funcționării tradiționalei și unitarei (până în 2013) societăți a specialității noastre, anume Societatea Română de Medicină Fizică și de Recuperare (SRMFR), care în acest an ar împlini 94 de ani (!).

Ca atare, așa cum este stipulat în preambulul motivațional-istoric al Statutului SRMFRB, aceasta ”se infiinţează din necesitatea obiectivă de a se realiza re-unificarea și în plan academic, la nivel național, a activității aferente deosebit de complexei și importantei specialități medicale: RECUPERARE, MEDICINĂ FIZICĂ ȘI BALNEOLOGIE (RMFB), în conformitate cu întegul/ amplul său spectru de cuprindere profesional-științifică și totdată, cu viziunea Comisiei Consultative de Specialitate a Ministerului Sănătății (n.n.: această Comisie, în componența ei actuală, a reușit printre altele și revenirea la denumirea adecvată a specialității noastre: RMFB, prin Ordinul Ministrului Sănătății Nr. 996/ 2015  – în condițiile în care principalii membri și susținători ai săi și ai specialității noastre, au reprezentat constant și eficient, cel puțin în ultimii cinci ani, interesele colegilor din acest domeniu de activitate și în astfel, toate elementele benefice obținute în acest sens – și consfinție în Contractele-Cadru anuale și Normele aferente aplicării acestora, vizând raporturile profesional-administrativ-manageriale cu sistemul asigurărilor de sănătate – se datorează susținutei și devotatei lor activități !).

Aceasta mai ales având în vedere, pe de o parte actuala preocupare prioritară a Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) pentru prevenirea și combaterea/ recuperarea deficitelor în funcționarea umană, a dizabilităților/ infirmităților și respectiv, remarcabilul patrimoniu de factori fizici/ chimici sanogeni naturali, împreună cu prestigioasa școală de profil – inclusiv balneară, de binecunoscută tradiție – ale României și pe de alta, regretabila disfuncționalizare artificială, începând din 2013, a Societății Române de Medicină Fizică și de Recuperare (acronim: SRMFR). Astfel, SRMFRB își propune inclusiv reconsiderarea emergent-reparatorie a ‘brand-ului’ SRMFR, vizând totdată dezvoltări suplimentare, la standarde și cote încă și mai ridicate.”

Exact în spiritul constructiv și propensiv pentru performanță profesional-academică – afirmat și în ultima propoziție citată din preambulul Statutului SRMFR, mai sus amintit – se situează remarcabila realizare a unui colectiv de reputați specialiști de RMFB care, după obținerea deosebit de onorantei investiri, de către Conducerea Societății Internaționale de Hidrologie Medicală și Climatologie (ISMH), a Asociației Române de Balneologie (ARB) ca organizator și gazdă ai 41st World Congress of ISMH, a reușit și acceptul ca această extrem de prestigioasă manifestare academică internațională să se desfășoare în conjuncție  având drept coorganizator și gazdă SRMFRB  cu Congresul acestei noi și totdată de tradiție Societăți, confirmând astfel implicit aprecierea pentru valorasa paradigmă românească a unității specialității: Medicină Fizică, de Recuperare și Balneologie (detalii la: www.bioclima.ro și în media).